Zwiedzanie Kościoła św. Marka Ewangelisty

W dwa ostatnie poniedziałki września dzieci ze Świetlicy "Pod Aniołem" miały okazję poznać bliżej Kościół św. Marka Ewangelisty. Ksiądz proboszcz Wacław Madej (22.09) w oraz ksiądz Wojciech Jaworski (29.09) opowiedzieli dzieciom o historii naszej świątyni, jej patronie - św. Marku, najważniejszych miejscach wewnątrz i na zewnątrz. Ksiądz proboszcz przedstawił dzieciom historię powstania płaskorzeźb świętych i błogosławionych umieszczonych na chórze, a także o relikwiach św. ojca  Maksymiliana Kolbe, św. siostry Faustyny i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzieci usłyszały także o kościelnych witrażach, ołtarzu, kaplicy z obrazem Matki Boskiej Trockiej i organach.

Ksiądz Wojciech Jaworski oprowadził nas także po zachrystii, gdzie pokazał nam szaty i naczycnia liturgiczne. Wstąpiliśmy także do kancelarii, gdzie dowiedzieliśmy się - z jakimi sprawami przychodzą tam parafianie.

Wycieczka wszystkim się bardzo podobała, gdyż odkryła przed nami wiele nowych tajemnic kościoła, o których nie wiedzieliśmy - mimo że odwiedzamy go przynajamniej raz na tydzień.